LOADING...

Half Price Sale- ما به همه مخاطبان مجله بازار هفته این مژده را می دهیم که آگهی های جدید با تخفیف 50 درصدی برای پشتیبانی از مشاغل تا 3 ماه پیش روی ارائه می شوند.
04 February ، 2021
بازار هفته لندن
0 comment
Tags :
به اطلاع شما می رسانیم که دفتر مجله و همچنین چاپخانه Printania همچون سال گذشته در این روزهای قرنطینه همچنان فعال است و به کار خود ادامه می دهد. 
ما به همه مخاطبان  مجله بازار هفته این مژده را می دهیم که آگهی های جدید با تخفیف 50 درصدی برای پشتیبانی از مشاغل  تا 3 ماه پیش روی ارائه می شوند.
این تخفیف شامل قراردادهای بلند مدت نیز می باشد. پس همین امروز قرار داد یک ساله ببندید و از این تخفیف 50 درصدی تا سال آینده استفاده کنید. 
Share on social networks