LOADING...

Blog
نمایشگاه عکاسی-گروه هنری درنا یک پروژه با عنوان “کرونا از دید لنز دوربین” رو آغاز کرده که شامل ۳ فاز است.
پاندمیک ویروس کرونا COVID-19 مفهوم زندگی را برای مردم تمام دنیا دگرگون کرده است. این پاندمیک بغیر از ایجاد مرگ، بیماری های جسمی و روحی روانی و مشکلات مالی و بطور کل سبک زندگی را مختل کرده و باعث تغییر دید در باره زندگی شخصی و روابط خانودگی و اجتماعی و حتی محیط زیست شده است. گروه هنری درنا یک پروژه با عنوان “کرونا از دید لنز دوربین” رو آغاز کرده که شامل ۳ فاز است.
Tags :
بیشتر

End of content

No more pages to load